9. jul 2021. godine (Međunarodna ekonomija)

Brz rast cena ugljenika na EU ETS (Rapid growth of carbon prices on the EU ETS)

Raste cena ugljenika na EU tržištu za trgovanjem emisijom, tržište je nestabilno, a alat Evropske Komisije neefikasan...

10. februar 2021. godine (Međunarodna ekonomija)

Španiju sustižu novije članice EU (Spain is being overtaken by newer EU members)

Španska ekonomija ispod EU proseka. Španija u padu u odnosu na razvijene ekonomije EU. Sustižu je nove članice iz 2004. godine.

24. jul 2020. godine (Međunarodna ekonomija)

Istorijski dogovor o budžetu EU, a članice do sredstava uslovljavanjem (A historic agreement on the EU budget, but the money is available under the conditions)

Koliko je budžet EU od 1,82 biliona evra (+ 540 milijardi evra podrške) pristupačan državama članicama, ako postoji uslovljanje za raspodelu sredstava?!? "Štedljive ekonomije" su prihvatile dogovor, ali...

Dešavanja