13. januar 2022. godine

Globalna nejednakost (Global Inequality)

Da li je ideja kreatora svetskog poretka sve veće siromašenje nacija ili bogaćenje pojedinaca? Ili je cilj povećanje razlike ne u bogadstvu već u uslovima života?

2. januar 2022. godine

Indeks troškova života država u okruženju (Cost of Living Index of the neighbouring countries)

Srbiju, zajedno sa državama iz komšiluka, odlikuje nizak indeks troškova života, niska kupovna moć, i osrednji nivo kvaliteta života, u poređenju sa razvijenim državama.

15. septembar 2021. godine

Doprinos globalnom rastu BDP-a, država OECD i država van OECD (Contribution to global GDP growth, OECD i non-OECD countries)

Prema dugoročnim projekcijama OECD svetska ekonomija će beležiti pad BDP-a u narednih 5 decenija. U periodu 2010-2020. godina prognozira se prosečan desetogodišnji rast BDP-a od 3,6%.

9. jul 2021. godine (Međunarodna ekonomija)

Brz rast cena ugljenika na EU ETS (Rapid growth of carbon prices on the EU ETS)

Raste cena ugljenika na EU tržištu za trgovanjem emisijom, tržište je nestabilno, a alat Evropske Komisije neefikasan...

Dešavanja