Dešavanja

16. novembar 2017. godine

Konačno, tržišni potez kreatora ekonomskih vlasti u Srbiji!!! Danas je obelodanjeno da će se na finansijskom tržištu Srbije pojaviti štedne obveznice – novi finansijski instrument koji će omogućiti širokim narodnim masama (punoletni rezidenti) da štede s manjim rizikom i trenutno višim prinosom (zbog niskih bankarskih kamata na štednju). Minimalni ulozi su 2.000 dinara za dinarske štedne obveznice i 100 evra za devizne štedne obveznice, s tim da je ograničena kupovina po jednoj emisiji (5000 dinarskih i 500 deviznih). Dobra prilika da se građani okrenu državnim hartijama od vrednosti i sami pokrivaju deficit budžeta, što će s druge strane biti korisno i za ekonomiju jer će prinos od obveznica građani sigurno prelivati u potrošnju (što do sada nije bio slučaj kada su državnim papirima trgovale isključivo banke). Najavljeno je da će se prodaja vršiti preko Poštanske štedionice, kao i da će kupci biti oslobođeni svih naknada prilikom upisa, uplate, otvaranja vlasničkog računa finansijskih instrumenata, isplate kupona i glavnice po osnovu štednih obveznica. Pristupni period za kupovinu štednih obveznica počinje 20. novembra 2017. godine i traje do 11. decembra 2017. godine, dok se podela štednih obveznica vrši po načelu prioriteta – ko se prvi prijavi za kupovinu. Planirani datum emitovanja štednih obveznica je 27. decembar 2017. godine, po kuponskim stopama (dvogodišnje 4% na dinarske, 1% na evro; trogodišnje 4,5% na dinarske, 1,75% na evro; petogodišnje 5,25% na dinarske, 2,5% na evro; desetogodišnje od 6,25% na dinarske, 4% na evro). Postojaće mogućnost prevremene naplate obveznice (pre roka dospeća), ali uz određenu naknadu i tek nakon određenog broja meseci (ne u svakom trenutku). Za sada je izostala mogućnost trgovanja ovim obveznicama na sekundarnom tržištu.