Platnobilansa politika je sveobuhvatna ekonomska politika koja se bavi svim ekonomskim transakcijama sa inostranstvom. Pored robne razmene, uključuje nerobnu razmenu kao i kapitalne i finansijske transakcije. Evidencija svih obavljenih transakcija sa inostranstvom u platnom bilansu zasniva se na principima dvojnog knjigovodstva.

Tekstovi iz oblasti platnobilansne politike

Vrh strane