Monetarna politka je proces kojim kreatori monetarnih vlasti (obično centralna banka) kontrolišu ponudu novca u privredi vršeći svoju funkciju nad kamatnim stopama u cilju održavanja stabilnosti cena. U pojedinim privredama ciljevi monetarnih vlasti su prošireni na posticanje privrednog rasta i povećanje zaposlenosti.

Tekstovi iz oblasti monetarne politike

Vrh strane