Komparativne prednosti srpske privrede

Otkrivene komparativne prednosti u srpskoj ekonomiji popravljaju se poslednjih nekoliko godina, ali Srbija i dalje (-16,86%) beleži vrednosti lošije nego 1989. godine (-7,3%).

Ukupna razmena Srbije sa svetom imala je bolje performanse u 1989. godini nego nakon otvaranja privrede poslednjih 15 godina. Iako, i tada u deficitu (7,3%), početkom 2000-ih godina Srbija je dostigla deficit od 50% (2001. 42,47%, 2002. 46,02%, 2003. 46,13%, 2004. 50,63%), što odražava značajan gubitak konkurentnosti celokupne ekonomije na svetskom tržištu. Poslednjih godina, rezultati se popravljaju tako da je u 2013. godini RCA indeks smanjen na nivo od -16,86%.

Dublja analiza, analiza 50 grupa proizvoda sa najvećim učešćem u robnoj razmeni, pokazuje da se poslednjih godina povećava broj proizvoda sa pozitivnim RCA, gde Srbija beleži komparativne prednosti. U 2013. godini zabeleženo je 37 grupa proizvoda sa pozitivnim RCA i svega 13 grupa proizvoda sa negativnim RCA, što je najbolji rezultat od 2001. godine.

Posmatrano po sektorima privrede, srpska ekonomija ima najviše grupa proizvoda sa komparativnim prednostima u sektoru 6 (Izrađeni proizvodi svrstani po materijalu) i sektoru 0 (Hrana i žive životinje). Odmah iza su sektor 9 (Razni gotovi proizvodi), sektor 7 (Mašine i transportni uređaji), pa i sektor 5 (Hemijski i sl. proizvodi, nigde nepomenuti). To pokazuje da se šanse za međunarodnu konkurentnu tržišnu utakmicu trebaju tražiti u prerađivačkoj industriji. Ostaje samo pitanje, koliko će pažnje da se posveti tehnološko intenzivnijim proizvodnim procesima, koji garantuju privredni rast u srednjem roku.

Otkrivene komparativne prednosti (RCA) predstavljaju odnos spoljnotrgovinskog deficita i ukupnog obima razmene sa inostranstvom. Pozitivne vrednosti ovog koeficijenata predstaljvaju suficit u razmeni i odražavaju komparativnu prednost. Važi i obratno, negativne vrednosti ovog koeficijenata predstaljvaju deficit u razmeni i odražavaju gubitak komparativnih prednosti.

Napomena: kalkulacije autora na bazi podataka RZS

Tekstovi iz oblasti sektorskih analiza

Vrh strane