ICT service export

IT sektor u Srbiji je, bez pomoći države, jedan od najuspešnijih izvozno orijentisanih sektora. Izvoz usluga IT sektora je u 2008. godini bio 96 miliona EUR i dostigao je iznos od 265 milliona EUR u 2013. godini, što je rast od 165%.

U 2013. godini u Srbiji je poslovalo 1.768 aktivnih preduzeća koja su se bavila IKT.

2011 2012 2013
Broj aktivnih preduzeća 1.496 1.638 1.786
Godišnji promet (EUR) 40.905.947 51.074.901 61.985.867
Broj zaposlenih 8.312 10.369 11.003

Vrednost IT sektora je u 2013. godini iznosila 410 miliona EUR, što je pad u odnosu na 2008. godinu kad je taj iznos bio 550 miliona EUR. Investicije države u ovaj sektor su izuzetno male (60 EUR po stanovniku) u odnosu na evropski prosek (800 EUR po stanovniku).

Na tržištu rada najtraženiji IT stručnjaci su oni koji se bave razvojem softvera. Više od 2/3 objavljenih oglasa za IT poslove se odnosilo na stručnjake za razvoj softvera.

Od velikog značaja za razvoj IT industrije u Srbiji su FDI (foreign direct investment). Strani investitori ističu kao prednost srpskog tržišta u ovoj oblasti visok nivo znanja engleskog jezika, blizina tržišta, povoljna privredna klima u poređenju sa drugim zemljama sa velikim brojem IT stručnjaka (Indija, Kina).

FDI projects and job creation

Iako je broj FDI projekata opao u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu, broj novih radnih mesta kao posledica tih projekata je porastao i pozicionirao Srbiju na 5. mesto u Evropi u 2013. godini po broju FDI novih radnih mesta.

Glavne prepreke i nedostaci bržeg razvoja IT sektora su visoki porezi i doprinosi na zarade (s obzirom na to da se radi o visokoobrazovanom kadru), nedostatak stručnjaka (odliv kadrova), nedostatak sredstava za istraživanje i razvoj, nedovoljan broj studenata na fakultetskim smerovima iz oblasti informacionih tehnologija, nedostatak Java programera, nedostatak regulative koja se odnosi na izvoz softverskih proizvoda, nekompatibilnost domaće regulative sa EU regulativom u oblasti online oglašavanja, nedovoljna razvijenost drugih grana industrije otežava implementaciju IT proizvoda i usluga u procesima proizvodnje.

Izvor: EY attractiveness survey, ICT Industry in Serbia (2015), World Bank

Tekstovi iz oblasti sektorskih analiza

Vrh strane